Kontakt

Radi by sme vás privítali v našej plavárni. 

Nachádzame sa v centre mesta, na adrese Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda.

Budova plavárne je ľahko rozpoznateľná a nachádza sa v Spojenej škole ( SPTŠ ).

 

Adresa:Spojená škola ( SPTŠ )
 Nám. sv. Štefana 1533/3
 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031/5524500
Email:dunagro@zupa-tt.sk